FANDOM


(Individual Training)
(Individual Training)
Line 156: Line 156:
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Elixir]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Elixir]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|4|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 4|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether I]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Jade Cell]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Jade Cell]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether II]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether II]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Steel Bullet Pouch]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Steel Bullet Pouch]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Catholicon]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Catholicon]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Xanthous Cell]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Xanthous Cell]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether III]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Ether III]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Adaman Nugget]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Adaman Nugget]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Clear Salve I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Clear Salve I]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Remedy]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Remedy]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|8|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 8|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Mist]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Mist]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ebony Log]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ebony Log]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve II]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve II]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Rainbow Cape]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Rainbow Cape]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Braver's Drink]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Braver's Drink]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Rubicund Cell]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Rubicund Cell]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Ascetic's Tonic]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Ascetic's Tonic]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Galvanizer]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Galvanizer]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Powder]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Powder]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Mask]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Mask]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Stalwart's Tonic]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Stalwart's Tonic]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Trousers]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Trousers]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Monarch's Drink]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Monarch's Drink]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Chocobo Rope]] {{Rare2}} {{Exclusive2}}
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Chocobo Rope]] {{Rare2}} {{Exclusive2}}
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Gnostic's Drink]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Gnostic's Drink]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Ledelsens]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Ledelsens]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Vicar's Drink]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Vicar's Drink]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Pro-Ether +3]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Pro-Ether +3]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Daedalus Wing]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Daedalus Wing]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Platinum Ingot]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Platinum Ingot]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Dusty Elixir]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Dusty Elixir]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Dhalmel Hide]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Dhalmel Hide]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Potion I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Potion I]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Chicken Bone]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Chicken Bone]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Voiddust]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Voiddust]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve II]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Healing Salve II]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Vivi-Valve]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Vivi-Valve]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Wings I]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Wings I]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Beeswax]]
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Beeswax]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|29}}
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Potion III]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Lucid Potion III]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|2|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 2|26}}
 
|-
 
|-
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | [[Ogre Gloves]]
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
+
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|30}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Mana Mist]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Mana Mist]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Champion's Gambir]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Champion's Gambir]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|1|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 1|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Catholicon]] {{temp2}}
 
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | [[Catholicon]] {{temp2}}
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance|3|26}}
+
| style="background:#BBE6E6; padding-left:1em;" | {{Abundance| 3|26}}
 
|-
 
|-
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |
 
| style="background:#ECD2A5; padding-left:1em;" |

Revision as of 04:47, October 1, 2015


Table of Contents
Zone Information
Area Name Ordelle's Caves
Type Dungeon
Maps

OrdellesCaves1.png OrdellesCavesMap2.png OrdellesCaves3.png

Map Acquisition Purchase
Miscellaneous Tractor Icon Escape Icon
Hobbies

Ffxi gld 01

Weather

Trans Water

Trans Wind

Region Zulkheim
Expansion Original
Requirements None
Restrictions None
Background music
Monstrosity MONSmallMONMedium
Notes None
Description

This is a beautiful set of limestone caves discovered by Lord Ordelle, the famed Elvaan explorer. When the map of the area was completed, the shape of the tunnels closely resembled a person's body; this resulted in the alias "the Body Caves," which is still used by the local Elvaan. From the quest A Timely Visit we also learn that Ordelle's Caves was once known as the "Shrine of Endless Travels."

Ordelle's-caves-pic
Connections

La Theine Plateau: (G-10, H-2, K-3)
Escapes to: La Theine Plateau (F-7)

Involved in Quests/Missions

Quest Type Starter Location
A Squire's Test II General Balasiel    Southern San d'Oria F-7
Blighted Gloom NPC Luto Mewrilah    Upper Jeuno G-8
Dark Puppet AF (DRK) Cid    Metalworks G-8
Eco-Warrior (San d'Oria) General Norejaie    Southern San d'Oria K-6
Fistful of Fury General Vola    Lower Jeuno J-8
Hitting the Marquisate AF (THF) Nanaa Mihgo    Windurst Woods J-3
Sharpening the Sword AF (PLD) Ailbeche    Northern San d'Oria J-8
Signed in Blood General Sobane    Southern San d'Oria D-6
Strange Apparatus --- ---    ---
The Goblin Tailor RSE Guttrix    Lower Jeuno (H-10
Mission Nation Starter Location
The Rescue Drill San d'Oria San d'Orian Gate Guard San d'Oria

Other Information

Item Abundance
Gil: 1,800-4,140 (??? Gil)More data needed
30.2%Warning(30.2%)
Magical Pattern 101%Received with quest active
Torn-Out Pages 101%Received with quest active
Force Belt 46.5%Warning(46.5%)
Amethyst 4.7%Warning(4.7%)
Clear Topaz 2.3%Warning(2.3%)
Tourmaline 0%Warning(0%)
Sardonyx 0%Warning(0%)
Light Opal 4.7%Warning(4.7%)
Lapis Lazuli 4.7%Warning(4.7%)
Amber 2.3%Warning(2.3%)
Onyx 0%Warning(0%)

Ordelle Chest Key

Treasure Maps
OrdellesCavesChests1 OrdellesCavesChests2 OrdellesCavesChests3
Fish Cap Body of Water
Crayfish 7 All
Silver Ring 0
Rusty Bucket 0
Rusty Cap 0
Rusty Leggings 0
Rusty Subligar 0

Fishing Maps
Information

Possible Weather Weather Reporter
Trans Water
Trans Wind
Elemental Map
OrdellesCavesElementals1 OrdellesCavesElementals2


Individual Training

Area of Book Page Tgt. Level Max Level Mobs to Fight XP/Gil Tabs
Ordelle's Caves
(H-11) Map 1 (upper ledge), (G-2) Map 2
1 18~21 30 730-1460 73-146
2 21~27 34 840-1680 84-168
3 17~26 33 800-1600 80-160
4 23~26 37 850-1700 85-170
5 26~28 35 ???-??? ???-???
6 29~34 41 ???-??? ???-???
7 84~86 90 1810-3620 181-362
8 86~88 90 1890-3740 189-374
Brown Casket Blue Casket
Item Abundance Item Abundance
Elixir 13.3%Warning(13.3%) Lucid Ether I Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Jade Cell 6.7%Warning(6.7%) Lucid Ether II Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Steel Bullet Pouch 3.3%Warning(3.3%) Catholicon Template:Temp2 11.5%Warning(11.5%)
Xanthous Cell 6.7%Warning(6.7%) Lucid Ether III Template:Temp2 11.5%Warning(11.5%)
Adaman Nugget 10%Warning(10%) Clear Salve I Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Remedy 26.7%Warning(26.7%) Healing Mist Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Ebony Log 3.3%Warning(3.3%) Healing Salve II Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Rainbow Cape 3.3%Warning(3.3%) Braver's Drink Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Rubicund Cell 6.7%Warning(6.7%) Ascetic's Tonic Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Galvanizer 3.3%Warning(3.3%) Healing Powder Template:Temp2 11.5%Warning(11.5%)
Ogre Mask 6.7%Warning(6.7%) Stalwart's Tonic Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Ogre Trousers 3.3%Warning(3.3%) Monarch's Drink Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Chocobo Rope Template:Rare2 Template:Exclusive2 6.7%Warning(6.7%) Gnostic's Drink Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Ogre Ledelsens 6.7%Warning(6.7%) Vicar's Drink Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Pro-Ether +3 10%Warning(10%) Daedalus Wing Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Platinum Ingot 3.3%Warning(3.3%) Dusty Elixir Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Dhalmel Hide 6.7%Warning(6.7%) Lucid Potion I Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Chicken Bone 3.3%Warning(3.3%) Healing Salve I Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Voiddust 3.3%Warning(3.3%) Healing Salve II Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Vivi-Valve 3.3%Warning(3.3%) Lucid Wings I Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Beeswax 3.3%Warning(3.3%) Lucid Potion III Template:Temp2 7.7%Warning(7.7%)
Ogre Gloves 3.3%Warning(3.3%) Mana Mist Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Champion's Gambir Template:Temp2 3.8%Warning(3.8%)
Catholicon Template:Temp2 11.5%Warning(11.5%)

NPCs Found Here

Name Location Type
Rojaireaut G-3
Ruillont H-3

Notorious Monsters Found Here

Name Level Drops Steal Family Spawns Notes


Aroma Leech
Spawned: RSE
38 Balm Sachet
Millefleurs Sachet
Olibanum Sachet
Attar Sachet
Sweet Sachet
Civet Sachet
Musk Sachet
Leeches


Bombast
42-44 Ardent Earring Bombs Ordelles-caves NM


Donggu
42-44 Fidelity Earring Funguars Ordelles-caves NM 2


Morbolger
Timed Spawn
42-44 Morbolger Vine
Malboro Vine
Malboro Vine Morbols Ordelles-caves NM


Agar Agar
Soarer Earring Slimes


A = Aggressive; NA = Non-Aggresive; L = Links; S = Detects by Sight; H = Detects by Sound;
HP = Detects Low HP; M = Detects Magic; Sc = Follows by Scent; T(S) = True-sight; T(H) = True-hearing
JA = Detects job abilities; WS = Detects weaponskills; Z(D) = Asleep in Daytime; Z(N) = Asleep at Nighttime; A(R) = Aggressive to Reive participants

Regular Monsters Found Here

Name Level Drops Steal Family Spawns Notes
Stag Crab
Fished up
15-17 Rock Salt Rock Salt Crabs 2 A, H
Stink Bats
15-18 Bat Wing
Magicked Blood
Bat Trios 55 L, H
Blood Bunny
17-19 Hare Meat
Rabbit Hide
Hare Meat Rabbits 19 L, S, Sc
Goblin Ambusher
17-20 Animal Glue
Leather Bandana
Leather Gloves
Leather Highboots
Leather Trousers
Crossbow Bolt Goblins 7 A, L, S
Goblin Butcher
17-20 Faceguard
Scale Cuisses
Scale Finger Gauntlets
Scale Greaves
Beastcoin Goblins 7 A, L, S
Goblin Tinkerer
17-20 Faceguard
Scale Cuisses
Scale Finger Gauntlets
Scale Greaves
Beastcoin Goblins 7 A, L, H
Hognosed Bat
17-20 Bat Wing
Fiend Blood
Magicked Blood
Giant Bats 38 A, L, H
Snipper
17-20 Rock Salt Rock Salt Crabs 3 L, H
Stalking Sapling
18-21 Herb Seeds
Treant Bulb
Vegetable Seeds
Grain Seeds
Grain Seeds
Vegetable Seeds
Saplings 28 L, H
Thread Leech
One fished up
18-21 Carbuncle's Ruby
Fiend Blood
Leeches 15 L, H
Dung Beetle
23-26 Beetle Jaw
Beetle Shell
Insect Wing
Beetles 14 L, S, Sc
Fly Agaric
21-24 Sleepshroom Sleepshroom Funguars 10 L, H
Goblin Gambler
22-26 Linen Cuffs
Poison Flour
Silver Beastcoin Goblins 18 A, L, H
Goblin Leecher
22-26 Linen Cuffs
Linen Slops
Poet's Circlet
Scroll of Barblind
Scroll of Barpoison
Scroll of Barsleep
Scroll of Deodorize
Scroll of Invisible
Scroll of Paralyze
Scroll of Protectra
Scroll of Silence
Scroll of Sneak
Silver Beastcoin Goblins 18 A, L, H
Goblin Mugger
22-26 Brass Cap
Brass Leggings
Brass Mittens
Brass Subligar
Silver Beastcoin Goblins 18 A, L, H
Will-o'-the-Wisp
23-25 Bomb Ash
Bomb Arm
Bomb Ash Bombs 5 A, S, M
Vorpal Bunny
23-26 Hare Meat Rabbits 14 L, S, Sc
Seeker Bats
23-26 Bat Wing
Magicked Blood
Bat Trios 25 A, L, H
Goblin Pathfinder
Assisted by: Goblin's Bats (24-26)
31-34 Brass Finger Gauntlets
Brass Greaves
Brass Cuisses
Brass Mask
Ordelle Chest Key
Galka Fang Sack
Silver Beastcoin Goblins 6 A, L, H
Shrieker
24-33 Danceshroom
Sleepshroom
Sleepshroom Funguars 8 A, L, H
Poison Leech
One fished up
25-27 Fiend Blood Leeches 6 A, L, H
Ancient Bat
26-28 Bat Wing
Magicked Blood
Giant Bats 8 A, L, H
Jelly
26-28 Slime Oil Slimes 9 A, H
Clipper
26-29 Rock Salt Rock Salt Crabs 3 L, H
Slash Pine
27-29 Dolphin Staff
Grain Seeds
Herb Seeds
Treant Bulb
Vegetable Seeds Saplings 4 L, H
Goliath Beetle
29-31 Beetle Jaw
Beetle Shell
Insect Wing
Ordelle Chest Key
Beetles 8 A, L, S, Sc


Napalm
31-33 Bomb Arm
Bomb Ash
Flame Degen
Ordelle Chest Key
Bombs 2 A, S, M
Goblin Furrier
31-34 Coeurl Leather
Tiger Leather
Ordelle Chest Key
Galka Fang Sack
Dhalmel Leather
Sheep Leather
Crossbow Bolt Goblins 6 A, L, H
Goblin Shaman
31-34 Chestnut Sabots
Ordelle Chest Key
Wool Hat
Wool Slops
Silver Beastcoin Goblins 6 A, L, H
Goblin Smithy
31-34 Chain Hose
Chain Mittens
Galka Fang Sack
Iron Mask
Ordelle Chest Key
Silver Beastcoin Goblins 6 A, L, H
Stroper
31-34 Malboro Vine
Ordelle Chest Key
Shield Pendant
Malboro Vine Morbols 5 A, H
Stroper Chyme
33-35 Ordelle Chest Key
Shikaree Ring
Slime Oil
Slimes 4 A, H
Air Elemental
During windy weather
33-36 Wind Cluster
Ordelle Chest Key
Elementals 3 A, M
Water Elemental
During rainy weather
33-36 Water Cluster
Ordelle Chest Key
Elementals 2 A, M
Rancid Ooze
Fished up
34-36 Slime Oil Slimes 1 A, H
Buds Bunny
83-89 Qmark Qmark Rabbits ~25 S
Targe Beetle
83-89 Qmark Qmark Beetles ~30 L, S
Swagger Spruce
83-89 Vegetable Seeds
Qmark
Qmark Saplings ~25 H
A = Aggressive; NA = Non-Aggresive; L = Links; S = Detects by Sight; H = Detects by Sound;
HP = Detects Low HP; M = Detects Magic; Sc = Follows by Scent; T(S) = True-sight; T(H) = True-hearing
JA = Detects job abilities; WS = Detects weaponskills; Z(D) = Asleep in Daytime; Z(N) = Asleep at Nighttime; A(R) = Aggressive to Reive participants

Event Monsters Found Here

Name Family Spawns Notes
Gerwitz's Axe
Spawned Quest: Dark Puppet
Evil Weapons
Gerwitz's Soul
Spawned Quest: Dark Puppet
Ghosts
Gerwitz's Sword
Spawned Quest: Dark Puppet
Evil Weapons
Metallic Slime
Spawned Quest: Blighted Gloom
Slimes
Necroplasm
Spawned Quest: Eco-Warrior (San d'Oria)
Doomed
Polevik
Spawned Quest: Sharpening the Sword
Elementals
A = Aggressive; NA = Non-Aggresive; L = Links; S = Detects by Sight; H = Detects by Sound;
HP = Detects Low HP; M = Detects Magic; Sc = Follows by Scent; T(S) = True-sight; T(H) = True-hearing
JA = Detects job abilities; WS = Detects weaponskills; Z(D) = Asleep in Daytime; Z(N) = Asleep at Nighttime; A(R) = Aggressive to Reive participants
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.